Activităţi

 

Procesul de transferare a modelului şi a instrumentului prevede următoarele acţiuni:

  • Identificarea şi analiza nevoilor grupului-ţintă prin intermediul unei analize preliminare a contextului de referinţă
  • Selectarea şi analiza conţinuturilor inovative prin studiul modelului şi analiza diferitelor versiuni ale instrumentelor dezvoltate în alte ţări
  • Adaptarea instrumentelor prin integrarea conţinuturilor specifice necesare folosirii lor în context naţional şi sectorial; traducerea lingvistică, cu adaptările necesare,
  • Transmiterea modelului către partenerii naţionali şi utilizarea lui în structuri şi contexte potrivite
  • Acţiune specifică pentru optimizarea modelului în contexte diferite
  • Evaluarea şi diseminarea rezultatelor